Wie zijn wij

JA Bouwconsultant is hét bureau dat de overheid, het bedrijfsleven en particulieren met elkaar verbindt en deze partijen kan voorzien  van bouwkundig advies, bouwplantoetsing en/of projectmanagement.

Door jarenlange ervaring binnen de bouw- en overheidssector zijn wij het aanspreekpunt voor college, management, bedrijven en particulieren. Wij voorzien overheden, ondernemers en particulieren van praktische en effectieve oplossingen op het gebied van bouwkundig advies, ruimtelijke ordening, milieu, bestuurs- en privaatrecht.

Toekomst

Gemeente, provincies en andere overheden worden in de toekomst steeds meer gedwongen de aanpak van het omgevingsrecht anders vorm te geven en de klant meer te begeleiden. Met de komst van de Omgevingswet ontstaat de behoefte aan adviseurs die het totaal overzien en de klant voorziet van antwoorden. Onze inhoudelijke kennis op het gebied van de fysieke leefomgeving en het omgevingsrecht biedt ons de mogelijkheid om de benodigde processen te regisseren.

Missie

JA Bouwconsultant ondersteunt de particuliere sector bij vergunningsaanvragen en voert bouwplantoetsing uit voor overheden. Wij hebben daardoor kennis en expertise van de twee werelden die elkaar doorkruisen. Wij bieden de oplossing op het uitgestrekte terrein van de fysieke leefomgeving. Wij zoeken naar de mogelijkheden en denken mee met overheden, organisaties en burgers.